På norskkurs høyere nivå B2 lærer du å beherske mer utfordrende språksituasjoner. Norskprøven med resultat B2 godkjennes nå som inntakskrav til mange studier ved høyskoler og universiteter.

 

B2-kurs: oppstart: 8. februar

Undervisningsdager: Mandag og torsdag 18.00-20.30

Kurset går frem til norskprøvene i juni.

Pris: NOK 7000,-

 

Nivå: Du må være på B1-nivå før du begynner på kurset.

Ta eventuelt kontakt med oss for testing dersom du ikke har B1-prøve.

 

Kurssted: Molde voksenopplæringssenter, Romsdalsgata 15

Med forbehold om nok påmeldte.

 

Påmelding til kurs: 

Molde voksenopplæringssenter

Siv Vestad: 71 11 27 53 / 71 11 27 50

E-post: mvls@molde.kommune.no

Elektronisk påmelding

Randi Gunnerød og Lisbeth Sørensen ved Molde voksenopplæringssenter har, med støtte fra ExtraStiftelsen, laget informasjon om hvordan nettbrett kan brukes i kommunikasjon for voksne med afasi.

I tillegg til filmen, er det laget en sluttartikkel og et idehefte. Disse finner du på hjemmesiden til afasi.no

 

Innvandrere som omfattes av introduksjonsloven med rett/plikt til norskopplæring har også rett/plikt til undervisning i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

På denne siden finner du informasjon om samfunnskunnskap på ulike språk.