Molde voksenopplæringssenter planlegger Bergenstestkurs med oppstart i januar 2015 (med forbehold om nok søkere). Kurset vil gå tirsdager og torsdager over 12 uker, frem til Bergenstesten som blir gjennomført 11.april. Kurset vil koste kr. 7000,-

Hva er Bergenstesten?

Testen er beregnet for utenlandske personer som skal søke opptak ved universitet eller høgskole i Norge, norske statsborgere som har tatt videregående skole i utlandet og jobbsøkere. (f. eks. leger, morsmålslærere og andre som trenger dokumentasjon på sine norskferdigheter.)  Her kan du lese mer om Bergenstesten.

Hvilke forkunnskaper trenger du for å delta?

For å delta på Bergenstestkurs trenger å dokumentere skriftlige ferdigheter på B1-nivå. Dersom du ikke kan fremlegge dokumentasjon på B1/norskprøve 3, kan du ta en nivåtest her hos oss. Om du trenger en slik test, ta kontakt med Siv Vestad, e-post: sivtv@molde.kommune.no, tlf 71 11 27 53. Dette må gjøres i god tid før kursstart.

Påmelding

Du kan melde deg på elektronisk eller via e-post: sivtv@molde.kommune.no

I høstferien, 6.-10.oktober gjennomfører Molde voksenopplæringssenter 25 timers kurs samfunnskunnskap på språkene: somali, tigrinja og arabisk. Kurset er en del av opplæringen i 250/ 550 timer norsk og 50 samfunnskunnskap.

Dersom du ønsker undervisning i samfunnskunnskap på engelsk, går dette på fredager kl. 13-15 gjennom det ordinære skoleåret.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på – kontakt Marit Viken på telefon 71112764 eller marit.viken@molde.kommune.no

 

Vi tilbyr plasser på nybegynnernivå (mot A1), mellomnivå (mot A2) og videregående nivå (mot B1). Dersom du ikke allerede har meldt deg på, kan du møte opp tirsdag 9.september kl 1730 for informasjon og registrering.

We offer language courses at beginner level (towards A1), intermediate level (towards A2) and advanced level (towards B1). If you haven´t already signed up, you can meet in person on Tuesday 9th of September at 5.30 p.m for information and registration.